Paroles / Lyrics

Utshani Obulele
(Zulu Version)

One Life
 

MP3

 

Paroles
Françaises

 
WANGISHISA ‘NDODA NGAKHALA NGAPHANSI
You have betrayed me, man, I fell down to the ground
NGAKUTHEMBA WEMFO
Trusted you, brother,
WANGILHALA OBALA
But you threw me out into the wasteland
WANGIVALA NGOMKHONYOVU
You betrayed and tricked me badly

KANTI SIPHUMA NDAWONYE
Even tho’ we come from the same village
UMA NGIBUZA UTHI
And when I ask you why you did this you say
YIZINTO ZALOMHLABA
´It’s the way of the world
YIMI LOYO
This is me now
WANGIWISA PHANSI
You made me collapse
YIMI LOYO
This is me now
SENGIZOVUKA
I will rise up
NGIHLAKANIPHA
And become wiser
NGIBEMUSHA
And be new again
PHASOPHA DEMMET!
Watch out, damn it
SENGIFIKILE
I have arrived!

WANGI FAKA ESIKOLWENI
You have given me an education
ENGANANCWADI-BO
That has noformal certificate
UBUHLUNGU DAMI BUNGINIKA
My pain has given me
ISITHIFIKETHI SEMPILO
The certificate of life

WANGISHAYA NGENGQULATHI
You betrayed me badly
KANTI SIPHUMA NDAWONYE
Even tho’ we come from the same village
UMA NGIBUZA UTHI
And when I ask you why you did this you say
YIZINTO ZALOMHLABA
´It’s the way of the world
YIMI LOYO
This is me now
WANGIWISA PHANSI
You made me collapse
YIMI LOYO
This is me now
SENGIZOVUKA
I will rise up
NGIHLAKANIPHA
And become wiser
NGIBEMUSHA
And be new again
PHASOPHA DEMMET!
Watch out, damn it
SENGIFIKILE
I have arrived!

- In My African Dream -
The Johnny Clegg Discography