Paroles / Lyrics

Wangizonda
(He Hated Me)

album

 

MP3

 

Paroles
Françaises

 
Wokwami ngaziyala wongazenza madoda bangizonda
(I put myself down, I have done it to myself, they hate me)
Wongaziyala ngokusiza umuntu hawu ngayicekela phansi
(I let myself down in helping that person, I put myself down)
Wangizonda
(he hates me)
Chorus:
Wo-a! Wangizonda
(he hated me)
Wo-a! Ngayicekela phansi
(I put myself down)

- In My African Dream -
The Johnny Clegg Discography