Paroles / Lyrics

Tholakele
(A Girl's Name)

Crocodile Love

 

MP3

 

Paroles
Françaises

 
Wetholakele ngiyakuthanda
Wetholakele ungiphoxa ngento eyodwa wetholakele (X2)
(Tholakele I love you Tholakele
but you upset me badly over one thing...)
Wayifakelani idelela mawulahla umlenze
Wayifakelani ibeleza (X2)
(Why do you wear jeans and sell yourself in the street,
why do you wear bellbottoms?)
Chorus
Wayifakelani idelela mawulahla umlenze
Wayifakelani ibeleza
(Why do you sell yourself and wear jeans and bellbottoms?)
Into-ni lo ongenza yona?
Uma ulahla umlenze, into-ni lo ongenza yona?
(What are you doing to me
by secretly streetwalking, what are you doing to me?)

- In My African Dream -
The Johnny Clegg Discography