Paroles / Lyrics

Kancane Kancane
(Little by Little)

Musa Ukungilandela

 

MP3

 

Paroles
Françaises

 
Wosiyababona kancane, kancane kancane
(oh we just barely see them, little by little)
Ayabaleka amasoka namantombazana
(the popular young men are running away with the girls)
Womusa ukwenzenjalo, kancane kancane
(oh do not act like that, little by little)
Ayabaleka amasoka namantombazana
(the popular young men are running away with the girls) Chorus:
Vimba - wogijima
(block them! - run!)
Sizobavimba phambili - wogijima
(we will block them off ahead - run!)

- In My African Dream -
The Johnny Clegg Discography