Paroles / Lyrics

Akanaki Nokunaka
(He Doesn't Care, Even About Caring)

Musa Ukungilandela

 

MP3

 

Paroles
Françaises

 
Mabangiyeke mina sengidelile
(let them leave me alone, I have taken enough)
Kahle 'mfowethu kodwa yini?
(gently my brother, what is the matter?)
Ubani ongasula izinyembezi
(who can wipe away the tears)
Ezawela phansi esigodini sakithi?
(that have fallen in our valley district?)
Saswela amandla ngalelolanga
(we had no power left to resist on that day)
Mhla saphela isigodi sakithi
(the day our valley-district was destroyed) Chorus:
Akanaki nokunaka
(he doesn't care)
Hawu bheke G.G.
(just look at G.G.)
Umuzi kababa
(my father's home)
Wawuthela efusini
(he removes and pours it out into a wasteland)
Wabona ukuthi ngiswela amandla
(he saw I had no power left to resist)

- In My African Dream -
The Johnny Clegg Discography